تبلیغ و مبلغان
50 بازدید
محل نشر: مبلغان » اسفند 1386 و فروردین 1387 - شماره 101 (16 صفحه - از 116 تا 131)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آنچه پیش رو دارید گفتگوى مختصرى است با اعضاء محترم هیئت تحریریه مجله مبلغان. در این گفت و شنود، از هر یک از اعضاى محترم، یک سؤال به فراخور در مورد مسائل تبلیغ و یا نشریه مبلغان پرسیده شده و به اختصار پاسخ آنها درج گردیده است. گفتگو را با پرسش از مدیر مسئول محترم مجله آغاز مى‏کنیم. حضرت عالى به عنوان مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه مجلّه مبلّغان بفرمایید تاکنون چه میزان از اهداف و سیاستهاى مجلّه تعقیب شده است؟ حجة الاسلام والمسلمین نبوى: بسم الله الرحمن الرحیم. الهى انطقنى بالهدى و الهمنى التقوى. در عرصه تبلیغات دینى براى هماهنگ سازى و ترسیم خطوط کلى تبلیغ، نیاز به مجله‏اى بود که یک پل ارتباطى بین حوزه علمیه و مبلغین و متقابلاً مبلغین با حوزه علمیه برقرار کند. مجله مبلغان با این هدف به وجود آمد. همچنین ما قصد داشتیم یک مجله اختصاصى براى مبلّغین؛ اعم از ائمه جمعه، مبلّغین هجرت روحانیون مستقر و روحانیونى که در سراسر کشور به کار تبلیغى مشغولند، تدوین کنیم. این فعالیت آغاز شد و چند هدف اساسى را در راستاى این هدف کلان ترسیم کردیم؛ یکى از اهداف این بود که اطلاعاتى براى فعالیتهاى تبلیغى در مناسبتهاى مختلف، در اختیار مبلّغین قرار گیرد. از اینرو در مجله، بخشى به مناسبتها اختصاص داده شد؛ از قبیل: دهه محرم و دهه صفر، شهادتها و موالید ائمه معصومین علیهم‏السلام که براى هر کدام از این بخشها مطالبى در مجله منتشر مى‏شود و خیلى هم مورد استقبال روحانیون و مبلغین واقع شده است. بخش دیگرى که در مجله مورد نظر قرار گرفته، بحث آموزش روشهاى تبلیغى به مبلّغین است؛ زیرا مبلغین براى فراگیرى روشهاى نو در جذب مخاطبان، جذب کودکان و جوانان، تأثیر گذارى بر آنها، نحوه سخنرانى و القاء پیام به مخاطبان، در ابعاد مختلف و حتى در شناخت موضوعات کاربردى، نیاز به آموزش دارند...